Havi jelentések – május

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Közgyűlési Határozatai

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően a mai napon megtartotta rendes éves Közgyűlését.

A Társaság Közgyűlésén hozott határozatait itt éri el…

 

Budapest, 2009. május 28.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON Value befektetési alap Beolvadási Portfolió Jelentése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Value befektetési alap 2009. május 15-i határnappal az AEGON Vision befektetési alapba olvadt.

  • A Beolvadási Tájékoztatót a honlapon a Tájékoztatók között, valamint itt éri el…
  • A Beolvadási Portfolió Jelentést itt éri el…

 

Budapest, 2009. május 26.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

Unicredit Bank Hungary Zrt., 1133 Budapest, Váci út 76.

 

Budapest, 2009. május 26.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

Unicredit Bank Hungary Zrt., 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2.

 

Budapest, 2009. május 18.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Magasabbra a tetőt, srácok

Bámulatos, fenomenális, csalfa. Talán ezekkel a szavakkal jellemezhetnénk legjobban a március 6-ikai mélypontról feltörő S&P 500-as részvényindex rally-t, amely eddig nem csak hogy 38% feletti emelkedést hozott, de átvitte a 902,99-es januári nyitó szintet is, pozitív tartományba repítve ezzel év elejéhez képest az indexet. Ugyanakkor ahhoz, hogy egy, a 2007-es csúcson vásárló befektető teljes mértékben nullszaldós legyen, további 70%-os emelkedésre lenne szükség. De ne legyünk telhetetlenek, örüljünk annak, ami jelenleg van, és legfőbbképpen, amíg lehet. A jelenleginél sokkal biztatóbb jel lehetne, ha az index ismét elérné a 944-es magaslatot, hiszen ez a pontérték volt a korábbi, 2008. november 21-én kezdődött és egészen 2009. január 6-ig tartó „Obama-Mikulás rally” csúcsa. Ez esetben megváltozna a jelenlegi medve piac dinamikája, (eső piacon az egymást követő emelkedések lokális maximum pontjai egymás alatt találhatóak) és az így kialakuló új lokális tető magasabb lenne a januárinál. Mindez persze még messze nem garantálná a trendfordulót, de jelentősen javítaná az olyan optimista várakozások megalapozottságát, amelyet a Fed elnöke, Ben Bernanke is hirdet. Véleménye és az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény legújabb elemzései szerint a tengeren túl már idén véget érhet a recesszió, a válság elérheti a legmélyebb pontját, és még az év vége előtt felfelé indulhat a gazdaság. Olyannyira hisznek ebben a szcenárióban, hogy a jegybankelnök e hét keddjén a Kongresszus Gazdasági Bizottsága előtt tett nyilatkozatában is megerősítette, hogy az amerikai jegybank nem tesz további lépéseket a gazdaság élénkítésére.

[…]

A teljes kitekintést itt találja:

Az AEGON Befeketési Alapkezelő Közgyűlési meghívója

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) g) pontjában foglaltaknak megfelelően bejelenti, hogy 2009. május 28. napján 11 órakor a Társaság székhelyén közgyűlést tart az alábbi napirendi pontokkal:

  1. A Társaságnál működő Felügyelőbizottság ügyrendjének elfogadása
  2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. üzleti évéről, a Társaság 2008. évi éves beszámolójára vonatkozó felügyelőbizottsági jelentés, a könyvvizsgálói jelentés, és ezek alapján a 2008. évi éves beszámoló elfogadása, osztalék kifizetéséről való döntés
  3. A Társaság Igazgatósági tagjának lemondása, új Igazgatósági tag választása és a Tpt. 22. § (3) bekezdése alapján első számú vezető választása
  4. Az Igazgatóság elnökének megválasztása
  5. Az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása
  6. Az Alapszabály fenti pontok szerinti, továbbá elsősorban a közgyűlési hatásköröket, konferencia közgyűlést, cégjegyzést érintő módosítása

 

Budapest, 2009. május 11.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Gyengül a dollár, erősödik a forint: vissza a carry trade-hez?

A mögöttünk álló évtized egyik népszerű befektetési stratégiája volt a carry trade, ami 2007 közepétől kibontakozott pénzügyi válságban hirtelen elveszítette a jelentőségét. Az elmúlt hónapban látott dollárgyengülés, illetve azzal párhuzamosan a feltörekvő piacok erősödése felveti a kérdést: visszatérhet a carry trade?

A carry trade nem más, mint egy short pozíció a finanszírozó devizában (dollár, jen, svájci frank, de már ide kezdik sorolni a cseh koronát is), és long pozíció a magas kamatozású feltörekvő piaci devizában, például forintban. Három dolog mindenképpen kell hozzá: 1) alacsony hozamkörnyezet a fejlett piacokon, amely a befektetőket kockázat vállalására ösztönzi a fejlett piacokon kívüli kockázatosabb terepen, és egyúttal olcsó forrást biztosít a befektetés számára; 2) kell egy pozitív kamatkülönbözet, ami miatt érdemes megvenni és tartani a feltörekvő piaci devizát, még akkor is, ha a nem értékelődik fel a dollárhoz képest (a „carry” kifejezés ezt a jelenséget takarja); 3) a carry-deviza volatilitása mérsékelt kell, hogy legyen, hogy az árfolyamkockázatot ellensúlyozza a kamatfelár. A trendszerűen gyengülő dollár egyértelműen növeli a carry pozíció vonzerejét, így a két jelenség mögött részben oksági kapcsolatot is sejthetünk.

[…]

A teljes elemzést itt találja:

Az AEGON Befeketési Alapok 2008. éves jelentései

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Befektetési Alapok 2008-as évre vonatkozó éves jelentése elkészült. A jelentések megtekinthetőek az Alapkezelő székhelyén, a forgalmazónál és a forgalmazási helyeken, illetve elektronikus formában a budsfejl801:12082 weboldalon.

 

Budapest, 2009. május 5.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám