Havi jelentések – január

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Legyünk üdvözölve egy volatilis medvepiacon

Decemberben nagy változások történtek a piacokon, hiába a tengernyi szabad likviditás (olajdollárok, ázsiai szuverén alapok) a piacok nem bírták a nyomást. A subprime válság kezd begyűrűzni a többi hitelpiacra és a kötvénybiztosítók esetleges csődje egyre nagyobb nehézségeket okoz. A lakáspiaci lassulás már elérte Angliát is, sőt a legújabb indikátorok már az ausztrál piacon is nehézségeket jeleznek. A fogyasztói bizalmi index mindenhol jelentős romlást mutat és ez látszik a lakosság költekezési hajlandóságán is. A kiskereskedelmi forgalom mind az Egyesült Államokban mind Európában visszaesett az év utolsó hónapjaiban. A legújabb amerikai munkapiaci adatok szintén siralmas képet festenek. Mindezek azt eredményezik, hogy az amerikai recesszió és az európai erős lassulás realitássá vált. Ma már nem az a kérdés, hogy lesz-e lassulás, hanem az, hogy annak milyen lesz a mélysége. Mostani ismereteink szerint az USA-ban az első félévben a növekedés valamivel 0 alatt lesz és a második félévben is csak nagyon lassú kilábalásra számítani, hiszen az aggregált kamatszint a hitelpiaci válság miatt nem tudott az elmúlt 6 hónapban csökkenni illetve csak január első két hetében volt hozamcsökkenés a vállalati kötvények esetében. Ez egyébként azt mutatja, hogy a jegybankok decemberi likviditásinjekciója végre célt ért. A probléma igazából az, hogy ez már túl későn következett be és nem igazán tudja visszafordítani a kialakult negatív folyamatokat.

A részvénypiacok mindegyikén komoly technikai fordulat következett be és most már mindegyik esetében bear piacról lehet beszélni. Az eddig erős német piacon is fáradás jelei mutatkoznak, hiszen beestünk a 200 napos mozgóátlag alá. Hiába vagyunk túl a leírások nagy részén, de a világgazdasági lassulást még be kell áraznunk. Elméletileg nem drágák a részvénypiacok, sőt a kötvényekkel szemben akár olcsónak is mondhatók, de a negatív hírekre a befektetők általában rosszul szoktak reagálni. Nem beszélve arról, hogy a rosszabb makroadatok még csak most kezdtek el szivárogni. Európa után feltehetően Ázsia is jelentős lassulást fog elszenvedni. Nem tartom kizártnak, hogy a Kínai növekedés 9% alatti ütemre esik vissza, ami a potenciális alatt van. A lassulás ugyan nagyjából be van árazva, de annak mértékét még nem tudjuk pontosan. A részvénypiacokon még mindenki abban reménykedik, hogy az első félévet követően gyors lesz a visszapattanás, de én ennek esélyét elég kicsinek látom.
Az amerikai monetáris lazítás leghamarabb az év negyedik negyedévben fogja kifejteni hatását, de a szigorú ECB miatt Európa akkor még mindig a lassulást fogja tapasztalni. Ma már nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb az ECB is kamatcsökkentésekre fog kényszerülni. Az inflációs veszélyek ugyan még ott vannak a fejekben, de a lassulás is kezd előkerülni az európai jegybanki gondolkodásmódban. Az alapszabály az, hogy minél később vágnak, annál többet kell majd a végén enyhíteni. Ma még azt gondolom elég lesz Európának 50 bázispontot vágnia idén, de nem tartom kizártnak, hogy a végén ennél nagyobb lesz a lazítás mértéke. Az USA-ban a FED minden valószínűség szerint 3%-ra csökkent, hogy megakadályozza a mély recesszió kialakulását. Az idei év Európában a kötvények éve lesz, ami igaz lesz Magyarországra is. A nyugdíjpénztári átállás után a magyar kötvényhozamok az év második harmadától erőteles csökkenésnek fognak indulni, amit alátámaszt az újra csökkenő infláció és tovább javuló egyensúly.

Egy volatilis, kétarcú, de jó évnek nézünk elébe.

AEGON befektetési alapok tájékoztatóinak és kezelési szabályzatainak módosítása

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az általa kezelt

 • AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja,
 • AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap,
 • AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap

tájékoztatói és kezelési szabályzai megváltoztak.

A PSZÁF E-III/519-3/2008., PSZÁF E-III/110.132-15/2008., PSZÁF E-III/110.093-14/2008., PSZÁF E-III/110.199-7/2008., PSZÁF E-III/110.131-14/2008., PSZÁF E-III/110.094-13/2008. és a PSZÁF E-III/110.182-10/2008. számú határozatában engedélyezte, hogy:

 • a visszaváltás teljesítése T+2 napról T+3 napra változzon az alábbi alapok „B” sorozatának esetében:
 • AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja,
 • AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap,
 • a meghatározott összeghatár feletti átváltási és visszaváltási megbízások megbízási napját követő harmadik forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján történő teljesítésre vonatkozó rendelkezés megszűntetését az alább alapok esetében:
 • AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja,
 • AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap,
 • AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap.

A változások a közzétételt követő 6. naptól lépnek hatályba.
Az egységes szerkezetbe foglalt tájékoztató és kezelési szabályzat megtekinthető az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.), a forgalmazónál és forgalmazási helyeken illetve a budsfejl801:12082 honlapon.

 

Budapest, 2008. január 10.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mi történt 2007-ben a kötvénypiacon?

A kötvénypiac elmúlt évi teljesítménye elmaradt a várakozásoktól: a hosszú hozamok nemhogy csökkentek volna, de az év közepétől kezdve a hosszú lejáratú állampapír-hozamok jelentősen emelkedtek, még a rövid hozamokhoz képest is. Míg a rövid lejáraton a korábban várt kamatcsökkentések kiárazódásának voltunk tanúi, a tízéves szegmensben a tavasz közepétől kialakult 6,5%-os sávból az év végére 7% fölé emelkedett a kötvényhozam. Hasonló folyamatok játszódtak le a hozamgörbe közepén: miközben az év nagy részében 7% alatti hozamon cserélt gazdát az ötéves állampapír, év végére 7,4% fölött zárt. A hozamemelkedés rontotta a kötvénytúlsúlyos nyugdíjpénztári megtakarítások, illetve a kötvényalap teljesítményét. E havi elemzésünkben összegyűjtöttük a jelenség mögött meghúzódó három legfontosabb okot.

A hazai inflációs kilátások romlása

A hazai inflációs kilátásokban kedvezőtlen fordulat állt be a nyár folyamán a nyersélelmiszer-árak sokkszerű emelkedése következtében, amit tetézett az olajárak magas szintről bekövetkezett további növekedése. Sokatmondó tény, hogy a 2007-es éves átlagos infláció közel másfél százalékponttal lett magasabb, mint az év eleji piaci várakozás, és július közepe óta a 2008-ra várt infláció is hasonló mértékben emelkedett. A jelentősen lelassult dezinfláció időben távolabbra tolta a tavalyi évre addig várt kamatcsökkentéseket is: a várt 100 bázispont helyett 50 bázispont csökkentésre került csak sor 2007-ben, és a jövő év végére várt 6,5% is 6,75%-ra emelkedett. A hozamgörbe ugyanakkor mindössze 50 bázispontos további csökkentést tükröz.
Az élelmiszerár-sokk tényleges nagyságát és kifutását nehéz megítélni, és kezdetben még nagyobb volt a bizonytalanság. Szerepet játszott benne a hazai fagy és aszály is, ami miatt nehéz a megfigyelt emelkedésből elkülöníteni a hosszú távú elemet. Lényegét tekintve azért látható, hogy világméretekben jelentős keresleti és kínálati eltolódások is állnak a háttérben, ami tartósan emelheti az élelmiszerek relatív árát, és potenciálisan akár inflációját is. A határidős gabona-, cukor és egyéb jegyzések felrobbanását látva a kötvénypiac szereplői lényegesen megemelték inflációs várakozásaikat, amelyek azután a bejövő adatok fényében még mindig optimistának bizonyultak, ezért az elemzők folyamatosan fölfelé módosították inflációs előrejelzéseiket.
A tartósan magas infláció – három éven keresztül elvétett inflációs cél, illetve 8 majd 6 százalékhoz közeli infláció 2007-ben és 2008-ban – következtében az infláció beragadásának kockázatát is jelentősen nagyobbnak látja a piac, mint 2007 tavaszán. A politikai helyzet szintén ingatagabbá vált 2007 végére, mint azt várni lehetett az év elején, és ezzel párhuzamosan a fiskális fellazulás veszélye is nagyobb lett. Bár a 2008-as 4%-os cél különösebb intézkedés nélkül elérhető az egyszeri kiadási tételek kiesésével (és mivel az infláció alultervezése több mint ellensúlyozza a vásárolt fogyasztás fölültervezését), a 2008-on túli egyensúlyi kockázatok megnőttek. Az infláció körüli általános pesszimizmus légkörében a piaci szereplők nagyrészt figyelmen kívül hagyták a kormányzat ragaszkodását a konvergencia programban vázolt pályához, illetve a 2007-es költségvetéssel kapcsolatos kellemes meglepetéseket.

A pénztári szektor áttérése a választható portfoliós rendszerre

Bár az inflációs kilátások folyamatos frissítésével a hosszú lejáratú állampapírok belső, fundamentális értéke is csökkent, az év folyamán a piaci hozam tartósan e szint alatt árazta a kötvényeket. Nemcsak a mi makroképünkhöz képest volt megfigyelhető a hosszú kötvények félreárazottsága, de a piac láthatóan nem tükrözte a piaci elemzők konszenzusát sem, akár a kamatcsökkentési várakozásokat, akár az implikált inflációs/egyensúlyi kilátásokat tekintve. Valószínűsíthető tehát, hogy a fundamentumokon túl más tényezők is erősen befolyásolták a kötvénypiacot. E tényezők kitüntetett szerepére utal az is, hogy a swap görbe az állampapír-hozamgörbénél lényegesen kisebb mértékben emelkedett július és november között, ami a bankközi piacok bizalomhiányos állapota mellett különösen feltűnő. A kötvény-swap rés tágulása arra utal, hogy a kötvényállomány leépítése anélkül okozott hozamemelkedést, hogy érdemben változott volna az adott lejáratig várható kamatpálya megítélése.
A hazai fronton a legesélyesebb jelölt a választható portfoliós rendszerre történő átállás okozta extra kötvénykínálat, amelyről a decemberi elemzésünkben már részletesebben írtunk. Az új rendszerre való átállás már az idén 50-100 Mrd forintnyi kötvényeladást okozhatott, és 50 Mrd körüli további eladást tesz szükségessé a jelenleg ismert 2008-as megcélzott portfolió-összetétel mellett. Ilyen nagyarányú korai átállás 2007 első felében még nem volt előre látható, mint ahogyan az is meglepetésként érte a piacot, hogy a pénztárak milyen agresszív portfoliókat építenek fel.

A külföldi szereplők gyér kereslete

A külföldi szereplők a tavalyi évben gyakorlatilag nem növelték a magyar állampapír-kitettségüket, ezért nem tudták ellensúlyozni a kedvezőtlen belföldi flow folyamatokat sem. Bár a külföldiek is érzékelték a romló inflációs környezetet, azt is láthatták, hogy a makroképhez képest a hozamszint túlságosan magas. Az év második felében a külföldi szereplők – miközben az állampapír-állományuk nem emelkedett – kamatkitettségüket jelentősen növelték, ami arra utal, hogy a kamatkilátásokat meghatározó makroképük, illetve a kötvények fundamentális értékére vonatkozó ítéletük nem térhet el jelentősen a belföldi szereplőkétől.
A külföldiek gyér érdeklődése mögött más okokat kell keresnünk. Egyrészt a külföldi befektetőkre a múltban is inkább az a viselkedés volt jellemző, hogy utólag kapcsolódtak be a folyamatokba, mintsem hogy elindították volna azokat, így nem meglepő, hogy a lassan, de biztosan fölfelé araszoló hozamkörnyezetben inkább a kivárási stratégiát választották. Másrészt, az igen mérsékelt kötvénykereslet az első félévben részben azzal is magyarázható, hogy az azt megelőző negyedévben jelentős előrehozott vásárlásokat láttunk a 2006. őszi, 8% közeli hozamnak köszönhetően. Harmadrészt, 2007 második félévében a subprime válság fogta vissza igen erősen a kockázatos eszközök iránti keresletet, és a kockázatvállalási kedvben bekövetkezett fordulat markánsabb, illetve tartósabb volt, mint amire kezdetben számítani lehetett. Bár a feltörekvő piacok erősek maradtak, a magyar állampapírok inkább a részvényekkel, illetve a subprime papírokkal kerültek egy kalap alá, mivel hazánk a „különösen kockázatos feltörekvő gazdaság” státusát máig sem nőtte ki. Negyedszer, a külföldiek részéről megnyilvánuló gyér érdeklődés további fontos oka lehetett, hogy a jelenlegi szintről nem látnak forinterősödési potenciált, ami érthető, akár a sávszél közelségét, akár a hazai inflációs többletet, akár a külföldi működőtőke várható egyenlegét tekintjük.

Kilátások

A kötvényhozamok emelkedését okozó tényezők egy részét átmenetinek látjuk, így a hozamok csökkenésére számítunk. A nyugdíjpénztári átállás az év közepére várhatóan lezajlik, és a kötvények iránti kereslet és kínálat egyensúlya helyreáll. A nemzetközi piacokon kialakult feszültségek, illetve kockázatkerülés enyhülésével az MNB alkalmat találhat a kamatcsökkentési ciklus újraindítására, ami felrázhatja a kötvénypiacot és a külföldi befektetők érdeklődését is felkeltheti. Az inflációs kilátások romlását már beárazta a piac, ezért itt korlátozott esély van kellemetlen meglepetésekre. E kedvező tendenciák ellen hathat azonban, ha a nominális konvergencia negatív fordulatot venne politikai, esetleg strukturális/növekedési problémák következtében, és az idei éven túli egyensúlyi kockázatok nőnének. Bár egyelőre az ezidáig elért eredményeket sem jutalmazta különösebben a piac, egy kedvezőtlen fordulat biztosan útját állná a további kamatcsökkentéseknek, így az állampapír-hozamok mérséklődésének is.

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonosi összetétele

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/b pontjában előírt tulajdonosok tulajdoni és szavazati hányadáról adandó tájékoztatási kötelezettségének:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 99,8%,
 • AEGON Magyarország Ingatlan Fejlesztő és Hasznosító Kft. 0,2%,

 

Budapest, 2008. január 2.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám