Havi jelentések – január

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közgyűlési határozatai

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/g pontjában előírt közgyűlési határozatokról adandó tájékoztatási kötelezettségének. A Társaság 2007. január 22-én tartott közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

1/2007-01-22 sz. határozat

  • A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság visszahívását és az új Felügyelő Bizottsági tagok (dr. Máhig Péter, dr. Nagy László és Gacsai Gábor) kinevezését.
  • A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy az Alapszabályból törlik a TEÁOR 74.14.Üzletviteli tanácsadás megnevezésű tevékenyégi kört.

Budapest, 2007. január 29.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

HVB Bank Zrt, 1091 Budapest, Ferenc krt. 24.


Budapest, 2007. január 29.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám