Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

HVB Bank Zrt, 1088 Budapest, József krt. 13.


Budapest, 2006. október 31.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Havi jelentések – október

Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON befektetési alapok befektetési jegyeinek forgalmazási helye az alábbiak szerint bővül:

HVB Bank Zrt, 1138 Budapest, Váci út 178.


Budapest, 2006. október 24.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közgyűlési határozata és vezető állású személyeiben bekövetkezetett változás

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/g pontjában előírt közgyűlési határozatokról adandó tájékoztatási kötelezettségének. A Társaság 2006. október 13-án tartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

1/2006-10-13 sz. határozat

A közgyűlés Heim Péter Csaba, vezérigazgatót 2006. október 16-i nappal visszahívja tisztségéből és a társaság ügyvezetésére Igazgatóságot választ.

Az Igazgatóság tagjai:
Heim Péter Csaba, elnök-vezérigazgató, Kocsis Bálint, vezérigazgató, Várkonyi István, igazgatósági tag.

A Közgyűlés módosítja a társaság Alapító Okiratát a fentiek, valamint a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseinek megfelelően.

 

Budapest, 2006. október 18.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON Belföldi Részvény Befektetési Alap befolyásoló részesedésszerzése az EXBUS Nyrt-ben

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 67.§-ban foglalt követelményeknek eleget téve, az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261) ezúton teszi közzé, hogy az általa kezelt AEGON Belföldi Részvény Befektetési Alap (lajstromszáma: 1111-57) tőzsdei részvényátruházás során 2006. október 13-án 4,43%-ról 5,17%-ra növelte szavazati jogot biztosító befolyásoló részesedését az EXBUS Vagyonkezelő Nyrt.-ben (székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 45.).

 

Budapest, 2006. október 17.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám