AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. éves jelentése 2005. évre

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton teszi közzé a 2005. évre vonatkozó, a közgyűlés által elfogadott auditált éves beszámolóját. A Társaság könyvvizsgálója, az Ernst & Young Kft. az éves beszámolót az alábbi záradékkal látta el: 

“A könyvvizsgálat során az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. 2005. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van”

AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
“A” EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)
Adatok E Ft – ban
A tétel megnevezése Előző év 2004. Tárgyév 2005.
I.  Értékesítés nettó árbevétele 3 047 135 4 137 216
III. Egyéb bevételek 1 739 33 160
IV. Anyagjellegű ráfordítások 150 084 316 886
V. Személyi jellegű ráfordítások 112 000 226 185
VI. Értékcsökkenési leírás 4 765 17 366
VII. Egyéb ráfordítások 90 555 198 806
A Üzemi (üzleti)tevékenység eredménye 2 691 470 3 411 133
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 332 781 579 514
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 16 844 56 169
B. Pénzügyi műveletek eredménye 315 937 523 345
C. Szokásos vállalkozási eredmény 3 007 407 3 934 478
X. Rendkívüli bevételek 0 0
XI. Rendkívüli ráfordítások 824 1 044
D. Rendkívüli eredmény -824 -1 044
E. Adózás előtti eredmény 3 006 583 3 933 434
XII. Adófizetési kötelezettség 481 188 624 460
F. Adózott eredmény 2 525 395 3 308 974
G. Mérleg szerinti eredmény 1 525 395 808 974

 

MÉRLEG Eszközök (aktívák)
Adatok E Ft – ban
A tétel megnevezése Előző év 2004. Tárgyév 2005.
A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 47 694 2 975 069
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 30 600 26 859
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 14 665 21 159
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 2 429 2 927 051
B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.) 4 300 651 3 671 246
I. KÉSZLETEK 0 0
II. KÖVETELÉSEK 1 531 129 3 277 630
III. ÉRTÉKPAPÍROK 2 767 620 382 917
IV.PÉNZESZKÖZÖK 1 902 10 699
C. Aktív időbeli elhatárolások 54 412 104 130
ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (A+B+C) 4 402 757 6 750 445
MÉRLEG Források (passzívák)
Adatok E Ft – ban
A tétel megnevezése Előző év 2004. Tárgyév 2005.
D. Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.) 2 606 563 3 415 537
I.  JEGYZETT TŐKE 1 000 000 1 000 000
II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0 0
III. TŐKETARTALÉK 0 0
IV. EREDMÉNYTARTALKÉK 81 168 1 606 563
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 525 395 808 974
E.  Céltartalékok 8 653 26 144
F. Kötelezettségek(I.+II.+III.) 1 739 554 3 243 445
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 739 554 3 243 445
G.  Passzív időbeli elhatárolások 47 987 65 319
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)ÖSSZESEN (D+E+F+G) 4 402 757 6 750 445

 

 

Budapest, 2006. május 31.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

AEGON Alapok tájékoztatójának módosítása

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az általa kezelt

 • AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap,
 • AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Belföldi Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap és
 • AEGON MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap

tájékoztatója és kezelési szabályzata megváltozott. A MoneyMaxx Expressz Befektetési Alap alapkezelési díját érintő változások a mai napot követő 6. naptól lépnek hatályba. A többi alap esetén csak adatok frissítése történt.
Az egységes szerkezetbe foglalt tájékoztató és kezelési szabályzat a mai naptól megtekinthető az alapkezelő székhelyén (1091 Budapest, Üllői út 1.), a forgalmazónál és forgalmazási helyeken illetve a budsfejl801:12082 honlapon.
Budapest, 2006. május 25.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

 

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. közgyűlési határozatai

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelo Zrt. ezúttal tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/g pontjában eloírt közgyulési határozatokról adandó tájékoztatási kötelezettségének. A Társaság 2006. május 18-án tartott közgyulése az alábbi határozatokat hozta:
1/2006-05-18 sz. határozat

 • A közgyulés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a vezérigazgató beszámolóját a társaság 2005. évi tevékenységérol.
 • A közgyulés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2005. évi éves beszámolóját és kiegészíto mellékleteit, illetve a társaság 3.308.974.000,- Ft eredményét.
 • A közgyulés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a fenti eredménybol 2.500.000.000, – azaz Kettomilliárd-ötszázmillió forint összeget a társaság részvényesei között – részvényeik arányában – osztalékként felosztani rendel, míg 808.974.000,- azaz Nyolcszáznyolcmillió-kilencszázhetvennégyezer forint összeget eredménytartalékba helyez.

 

Budapest, 2006. május 23.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelo Zrt.

 

Az AEGON befektetési alapok forgalmazási helyeinek bővülése

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az

 • AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Belföldi Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap,
 • AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap,
 • AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap,
 • AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap,
 • AEGON Citadella Alfa Származtatott Befektetési Alap,
 • AEGON Citadella Béta Származtatott Deviza Befektetési Alap

befektetési jegyeinek forgalmazási helyei az alábbiak szerint bővülnek.

A Takarékbank Rt. alábbi fiókjai

Takarékszövetkezet Irsz. Város Utca, házszám
1 ALBA Takarékszövetkezet 8000 Székesfehérvár Várkörút 11.
2400 Dunaújváros Apáczai Cs. J. u. 4-6.
8060 Mór Vértes u. 8.
2 Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 7030 Paks Rákóczi u. 5-7.
7030 Paks Táncsics u. 4.
2400 Dunaújváros Vasmű u. 7.
3 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5500 Gyomaendrőd Kossuth u. 20.
5630 Békés Szarvasi u. 1.
5600 Békéscsaba Mednyánszky u. 8.
4 Észak-Tolna Megyei Takarékszövetkezet 8600 Siófok Széchenyi u. 8-10.
8000 Székesfehérvár Szent I. tér 7.
7090 Tamási Dózsa Gy. u. 16.
5 Esztergomi Takarékszövetkezet 2500 Esztergom Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 11.
1054 Budapest Aulich u. 7.
2510 Dorog Bécsi út 64.
6 Fókusz Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Szabadság tér 3/a.
6120 Kiskunmajsa Fő út 57.
6449 Mélykút Petőfi tér 3.
7 Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös Kócsag u. 32/3.
8 Halászi Takarékszövetkezet 9022 Győr Árpád u. 93.
9200 Mosonmagyaróvár Magyar u. 17-21.
9 Háromkő Takarékszövetkezet 3100 Salgótarján Klapka Gy. út 1.
10 Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9330 Kapuvár Fő tér 21.
9024 Győr Riesz Frigyes u. 11/a.
11 Mohács és Vidéke Takarékszövetkezet 7621 Pécs Citrom u. 5.
7700 Mohács Radnóti ltp. 3.
7700 Mohács Vörösmarty u. 4.
12 Monor és Vidéke Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő Táncsics M. u. 82.
1054 Budapest Szabadság tér 14.
2220 Vecsés Telepi út 50/a.
13 Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet 8200 Veszprém Óváros tér 22.
14 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6000 Kecskemét Trombita u. 6.
15 Partiscum XI Takarékszövetkezet 6720 Szeged Horváth Mihály u. 1/B.
16 Polgári Takarékszövetkezet 4026 Debrecen Péterfia u. 4.
17 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 9200 Mosonmagyaróvár Palánk u. 8.
18 Savaria Takarékszövetkezet 9700 Szombathely Petőfi Sándor u. 18.
19 Szigetvári Takarékszövetkezet 7900 Szigetvár József Attila u. 19.
7634 Pécs Páfrány u. 2/a.
7622 Pécs Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
7300 Komló Városház tér 5.
6000 Kecskemét Dobó krt. 15.
20 Tata és Vidéke Takarékszövetkezet 2890 Tata Ady Endre út 17.
2890 Tata Keszthelyi u. 2/a.
21 Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet 7100 Szekszárd Széchenyi út 62.
22 Zalavölgye Takarékszövetkezet 8900 Zalaegerszeg Kossuth L. u. 52-54.
23 CE Broker Pénzügyi Tanácsadó Rt. 1123 Budapest Alkotás u. 39/C B. ép. I. em.
24 S.C.I. Forex Kft. 1054 Budapest Vértanúk tere 1. I em. 5.
25 BCSC Trust Kft. 1071 Budapest Városligeti fasor 31. 1. em. 6.

Budapest, 2006. május 22.
AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mindig rendelkezésére állunk.
06-1-477-4814
munkanapokon: 8-16h
hosszított panaszbejelentés: hétfő 8-20h
06-1-477-4814
külföldről hívható szám